Her utdannes Etiopias første operasjonssykepleiere

Her utdannes Etiopias første operasjonssykepleiere

Snart er det første kullet med operasjonssykepleiere i Etiopia ferdig utdannet. Det er møtet mellom to nordmenn som startet det hele.

Studentene er veldig spente, naturlig nok. De har studert i to år og nå skal de vise hva de kan, sier Anne Kari Knutsen til NRK.no.

Hun er opprinnelig intensivsykepleier fra Askøy, men de siste årene har hun jobbet med utdanningsprogrammet for operasjonssykepleiere i Addis Abeba i Etiopia.

Les mere på nrk.no…

Operasjonssykepleie i Etiopia

Operasjonssykepleie i Etiopia

bilde1I september 2012 startet den første utdanningen for å utdanne operasjonssykepleiere opp i Addis Abeba i Etiopia. Forrige gang det var utdanning innen operasjonssykepleie i Etiopia var for over 20 år siden. Utdanningen hører til under sykepleierskolen på St Paul’s Hospital Millennium Medical College i Addis Abeba. Det er et av 3 føderale sykehus i Etiopia. Det er en kraftig vekst innen helse i Etiopia, også på dette sykehuset. St Paul’s har nylig startet opp med en dialyseenhet og skal snart starte med nyretransplantasjoner. Sykehuset utvider med ny mor/barn klinikk. Det er nylig installert CT maskin og MR maskin er på vei. Det har også vært satset på spesialisering innenfor forskjellige grener for leger. Første kull med medisinerstudenter blir uteksaminert nå i høst.

På grunn av utviklinger der stadig mer avansert behandling blir innført i Etiopia er det også et økende behov for spesialiserte sykepleiere innenfor forskjellige felt. CBCF så dette behovet og har i noen år jobbet mot å starte opp spesialisering for sykepleiere innen operasjon. For ca ett år siden startet utdanningen med 20 studenter. De er alle sykepleiere med minimum 2 års klinisk praksis. Utdanningen fører til en Bachelor grad i sykepleie. Utdanningen går over 2 år, så første kull er ferdig i september 2014.

bilde2Utdanningen er et samarbeid mellom St Paul’s Hospital Millennium Medical College, CBCF og Høyskolen i Bergen. Et oljeselskap (Tullow Oil) er hovedsponsor for utdanningen.
Utdanningen er lagt opp i blokker av forskjellig varighet. Den første blokken går på grunnleggende sykepleie, forskning, engelsk, kommunikasjon, informasjonsteknologi, og introduksjon til operasjonssykepleie. Blokk nr to fokuserer på grunnleggende operasjonssykepleie, før en i de neste blokkene går inn på de forskjellige organsystemene med kirurgi og operasjonssykepleie til det enkelte system.

Det er også lagt opp til kurs som ledelse og organisasjon, teamarbeid og kommunikasjon, samfunnskunnskap, pedagogikk, og etikk. Studentene skal også skrive en forskningsoppgave som de også må presentere i plenum.
I tillegg til teoriklasser har studentene også praksisperioder på 6 -8 uker. De blir da fulgt av praksisveiledere blant annet fra Norge. Det er to norske operasjonssykepleiere i programmet og det kommer en til i høst i tillegg til to etiopiske operasjonssykepleiere som er praksisveiledere og forelesere.

OR training program

Det er gledelig å kunne meddele at Etiopias første formelle utdannings program for operasjons sykepleiere hadde sin offisielle åpning tirsdag 18. september med 20 studenter. Dette er et formelt samarbeid mellom St Paul Hospital Millenium Medical College, Høyskolen i Bergen og stiftelsen Children’s Burn Care Foundation Ethiopia. Representanter fra Ministry of Health, Den Norske Ambassaden samt Høyskolen i Bergen m.fl. deltok med hilsener.

Studentene er rekruttert fra 4 ulike sykehus i Addis og gir en BSc grad etter 2 år.

Flere operasjons sykepleiere fra Norge samt USA og Etiopia har lagt ned et meget omfattende arbeid i planleggingen av dette programmet. Programmet støttes økonomisk gjennom CBCF som har fått et oljeselskap i Etiopia – Tullow Oil – som hovedsponsor.