Fraksjon

wdt_ID Fraksjons nr. Fraksjon navn Valg Fra Til
1 819 Asbest 819 - Asbest Stangnes Bremnes
2 520 Brennbart 520 - Brennbart Stangnes Djupvik
3 527 Stort BB 527 - Stort BB Stangnes Djupvik
4 840 Mat 840 - Mat Stangnes Skibotn
5 841 Emb. mat 841 - Emb. mat Stangnes Skibotn
6 523 Dekkmasse 523 - Dekkmasse Stangnes Bremnes
7 818 Deponi 818 - Deponi Stangnes Bremnes
8 865 Gips 865 - Gips Stangnes Bremnes
9 816 Kom. BB 816 - Kom. BB til Kiruna Stangnes Kiruna
10 518 Plast 518 - Plast Stangnes Djupvik
11 887 Flis - Kiruna 887 - Flis til Kiruna Stangnes Kiruna
12 630 Ingen 630 - Ingen Stangnes Djupvik