Containertransport

Legg inn containere

Legge inn lastedato, container nummer, fraksjon og vekter

Tildele container til bil

Legge inn transport dato og bil som skal transportere containerne