Det er gledelig å kunne meddele at Etiopias første formelle utdannings program for operasjons sykepleiere hadde sin offisielle åpning tirsdag 18. september med 20 studenter. Dette er et formelt samarbeid mellom St Paul Hospital Millenium Medical College, Høyskolen i Bergen og stiftelsen Children’s Burn Care Foundation Ethiopia. Representanter fra Ministry of Health, Den Norske Ambassaden samt Høyskolen i Bergen m.fl. deltok med hilsener.

Studentene er rekruttert fra 4 ulike sykehus i Addis og gir en BSc grad etter 2 år.

Flere operasjons sykepleiere fra Norge samt USA og Etiopia har lagt ned et meget omfattende arbeid i planleggingen av dette programmet. Programmet støttes økonomisk gjennom CBCF som har fått et oljeselskap i Etiopia – Tullow Oil – som hovedsponsor.