bilde1I september 2012 startet den første utdanningen for å utdanne operasjonssykepleiere opp i Addis Abeba i Etiopia. Forrige gang det var utdanning innen operasjonssykepleie i Etiopia var for over 20 år siden. Utdanningen hører til under sykepleierskolen på St Paul’s Hospital Millennium Medical College i Addis Abeba. Det er et av 3 føderale sykehus i Etiopia. Det er en kraftig vekst innen helse i Etiopia, også på dette sykehuset. St Paul’s har nylig startet opp med en dialyseenhet og skal snart starte med nyretransplantasjoner. Sykehuset utvider med ny mor/barn klinikk. Det er nylig installert CT maskin og MR maskin er på vei. Det har også vært satset på spesialisering innenfor forskjellige grener for leger. Første kull med medisinerstudenter blir uteksaminert nå i høst.

På grunn av utviklinger der stadig mer avansert behandling blir innført i Etiopia er det også et økende behov for spesialiserte sykepleiere innenfor forskjellige felt. CBCF så dette behovet og har i noen år jobbet mot å starte opp spesialisering for sykepleiere innen operasjon. For ca ett år siden startet utdanningen med 20 studenter. De er alle sykepleiere med minimum 2 års klinisk praksis. Utdanningen fører til en Bachelor grad i sykepleie. Utdanningen går over 2 år, så første kull er ferdig i september 2014.

bilde2Utdanningen er et samarbeid mellom St Paul’s Hospital Millennium Medical College, CBCF og Høyskolen i Bergen. Et oljeselskap (Tullow Oil) er hovedsponsor for utdanningen.
Utdanningen er lagt opp i blokker av forskjellig varighet. Den første blokken går på grunnleggende sykepleie, forskning, engelsk, kommunikasjon, informasjonsteknologi, og introduksjon til operasjonssykepleie. Blokk nr to fokuserer på grunnleggende operasjonssykepleie, før en i de neste blokkene går inn på de forskjellige organsystemene med kirurgi og operasjonssykepleie til det enkelte system.

Det er også lagt opp til kurs som ledelse og organisasjon, teamarbeid og kommunikasjon, samfunnskunnskap, pedagogikk, og etikk. Studentene skal også skrive en forskningsoppgave som de også må presentere i plenum.
I tillegg til teoriklasser har studentene også praksisperioder på 6 -8 uker. De blir da fulgt av praksisveiledere blant annet fra Norge. Det er to norske operasjonssykepleiere i programmet og det kommer en til i høst i tillegg til to etiopiske operasjonssykepleiere som er praksisveiledere og forelesere.