I et samarbeid mellom Children´s Burn and Wound Care Foundation (CBWCF) og Uppsala universitetet blir det nå ferdigstilt en totalrenovert brannskadeavdeling på Arba Minch Hospital (AMH). Et sykehus som er referansesykehus for rundt 4-5 millioner innbyggere, og den nye brannskadeavdelingen er den eneste i sitt slag som kan tilby behandling av brannskader og andre sårskader i denne store regionen. I tillegg foregår det opplæring av lokale sykepleiere i praktisk sykepleie på brannskadeavdelingen.

I august og september 2021 har to av CBWCF sine erfarne sykepleiere, Judith og Addisalem, holdt kurs for 8-10 sykepleiere i Arba Minch i praktisk sykepleie på brannskadeavdelingen. Det skjer med andre ord viktige ting innen brannskadebehandling på sykehuset sør i Etiopia.

Hvordan startet dette?

DrBilde3. Einar Eriksen forteller at han høsten 2016 mottok en forespørsel fra Dr. Ephrem Gashaw, en av kirurgene ved Arba Minch Hospital. De hadde tre brannskadde pasienter, med vanskelige og alvorlige skader.

  • Det endte med at de ble fraktet til MCM Burn Unit i Addis Abeba, hvor vi opererer fra før, og vi fikk hjulpet de gjennom side skader, forklarer han videre.

Etter hvert dukket det opp nye henvendelser fra AMH, på vårparten i 2017.

  • Da ble det foreslått at vi reiste til AMH og utførte den kirurgiske behandlingen sammen med Dr. Ephrem. Og etterhvert ble det mange pasienter som mottok behandling på sykehuset i Arba Minch, Dr.Ephrem viste veldig stort engasjement og interesse for å videreføre et samarbeid med CBWCF.

Utvikling og samarbeid med Uppsala Universitetet

Bilde4På rundt samme tid, høsten 2017, fikk CBWCF besøk av Morten Kildal fra brannskadesenteret ved Akademiska Sjukhuset i Uppsala og intensiv- og anestesisykepleier Andrea Færstadius. Det skulle vise seg å bli en svært viktig pådriver for å videreutvikle samarbeidet innen brannskadebehandling ved Arba Minch.

  • Dette har ført til at Dr. Ephrem fikk tilbud om å besøke brannskadeavdelingen i Uppsala sammen med etiopisk personell fra MCM i et utvekslingsprogram initiert fra Uppsala. Flere sykepleiere og leger fra Arba Minch og MCM fikk delta i dette, noe som har vært viktig for deres utvikling, forteller Dr. Eriksen.

Bilde5Dr. Ephrem bestemte seg i etterkant av dette for å søke videreutdanning innen plastikkirurgi ved Universitetet i Addis Abeba.

  • Samtidig som dette ble Dr. Desta, en nyutdannet plastikkirurg fra Addis Abeba universitetet, plassert ved sykehuset i Arba Minch. Han har videreført brannskadeprogrammet som Dr. Ephrem satte i gang. I januar 2022 returnerer Dr. Ephrem til AMH for å videreutvikle det plastikkirurgiske fagområdet i Arba Minch sammen med Dr. Desta, sier Eriksen.

Judith og Addisalem til AMH med viktig kompetanse

Bilde6Som nevnt var Judith og Addisalem i Arba Minch for å holde kurs for sykepleierne der. De forteller at de lærte bort grunnleggende brannskadebehandling.

  • Vi har gått gjennom blant annet både grunnleggende behandling av brannskader, forebyggende arbeid, hvordan klassifisere brannskadene i forhold til størrelse og dybde, hvordan rense og bandasjere et brannsår, forteller de to sykepleierne.

I tillegg har de lært bort hvordan lage en høyproteins-diett som er grunnleggende viktig for at sår skal gro.
De to reiste i 12 timer på buss for å bidra med opplæring i Arba Minch, og kan fortelle at engasjementet var stort på den nye brannskadeavdelingen.

Viktig kompetansebygging

  • En viktig målsetning for CBWCF har vært å støtte etablering av god brannskadebehandling ved offentlige sykehus på landsbygda. I tillegg er undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell helt avgjørende for å sikre god pasientbehandling, forteller Dr. Einar Eriksen.

Bilde7Brannskadeavdelingen på AMH vil bli viktig for mange mennesker som ellers ikke ville fått den typen behandling, som kan være avgjørende. I tillegg til kompetansebygging har det også blitt overrukket ulikt utstyr til sykehuset.

  • Arbeidet med en ny Burn Unit har blitt fullfinansiert av CBWCF med god støtte fra miljøet rundt det Akademiske Sjukhuset i Uppsala. I tillegg til dette har teamet rundt Dr. Morten Kildal fra Uppsala, sammen med Frelsesarmeen, sendt to 40-fots containere til AMH og Hagere Mariam Hospital i Sør-Etiopia. Både kirurgiske instrumenter, inkludert 2 skin graft meshers og flere manuelle dermatomer og hudstifter er donert, forklares det videre.

En dermatom er et instrument som brukes til å skjære hud til transplantasjon, en skin graft mesher brukes etter denne for å strekke huden for å få maks ut av den huden som skal transplanteres.

  • CBWCF håper å kunne støtte den videre utviklingen av prosjektet i Arba Minch i årene som kommer, sammen med teamet i Uppsala, sier Dr. Eriksen avslutningsvis.

Del gjerne saken videre.
Ønsker du å støtte vårt arbeid videre, er vipps-nummeret vårt 104120.