CBWCF skal kommende uke starte et bygge prosjekt ved sykehuset i Arba Minch. Det dreier seg om en total renovering av en eldre sykehus fløy som etter endt renovasjon skal bli en Burn Unit for brannskadde barn. Disse barna blir i dag lagt inn på sykehusets barneavdeling der det ikke er mulig å håndtere barn med sårskader. Et nytt kapittel blir skrevet ved sykehuset i Arba Minch når en nyoppusset Burn Unit for barn skal stå ferdig om 3,5 måneds tid. Da vil barn få meget god sår behandling på et nytt og moderne sårstell rom med mulighet for narkose og smertelindring som fram til i dag ikke har vært mulig å få til.
CBWCF har fått god økonomisk støtte fra støttespillere i Uppsala for å få dette prosjekt igang.

Sammen med stiftelsen Facing the Child, ledet av kollega Thom Topstad fra Kristiansand, planlegges det et felles løft for å bygge en ny plastikkirurgisk avdeling for sykehuset i Arba Minch. Sykehuset har i dag 300 senger og 6 mill innbyggere som sokner til sykehuset uten egen avdeling for plastikkirurgi. Når en ny plastikkirurgisk avdeling sammen med den nye Burn Unit står ferdig, vil landsdelen i sør vest Etiopia med 6 millioner innbyggere få tilgang til et moderne behandlings tilbud både for brannskader og andre plastikkirurgiske tilstander som Leppe – Kjeve – Gane spalter.

Parallelt med at disse bygge trinna er på gang, arbeides det målrettet med kompetanse bygging for både leger og sykepleiere ved sykehuset i Arba Minch


 [widgetkit id=”30″]