Støtt vårt arbeid med brannskadde barn

Støtt vårt arbeid med brannskadde barnStiftelsens hovedmål

  • 1. BEHANDLE BRANNSKADDE BARN

    Det startet vi med i november 2008 og nu er over 2000 barn behandlet i Etiopia og 5 andre land i Afrika

  • 2. UTDANNING AV HELSEPERSONELL

    I 2012 startet stiftelsen et 2-årig BSc for operasjons sykepleiere tuftet på den norske modellen. Etter endt studie i 2014 hadde CBWCF utdannet de 18 første OR sykepleierene noen gang utdannet i Etiopia et land med 100 mill mennesker. Høsten 2015 overleverte vi studiet til Etiopiske myndigheter og de har drevet det siden.

  • 3. SKADEFOREBYGGENDE PROGRAM

    I oktober 2014 hadde vi besøk av Jan Myklebust fra Høvåg. Han hadde støttet stiftelsen gjennom mange år og etter besøket mente Jan at vi måtte gjøre noe med bålet som er i over 80% av hjemmene i Afrika. Det er her de fleste skadene kommer. Mange kvinner tilbringer tiden foran bålet dette gir enorme helse skader. Stiftelsen er i gang med et pilotprosjekt hvor vi sammen med Universitetet i Agder har videreutviklet en ovn som Paal Wendelbo utviklet på 70 tallet. I samråd med familien hans har vi fått lov til å videreutvikle ovnen i hans navn.