25. november, 2013
Tekst og bilder: Anne Kari Knutsen og Åse Heskja

Søndag 17 november dro Åse og Anne Kari til Mushi i Tanzania for å besøke KCMC (Kilimanjaro Christian Medical Center). Oppdraget vårt var å se på behovet for opplæring av brannskadesykepleiere på dette sykehuset og å finne ut av hva som finnes av brannskadebehandling der.

Mandag morgen gikk vi til internasjonalt kontor på området og ble vist til kontoret til dr Maja, som er AMREF’s representant på KCMC. AMREF er Øst-Afrikas «Flying doctors», en organisasjon stiftet på 50 tallet som har som formål å bringe medisinsk hjelp til avsidesliggende områder i regionen. Hovedkvarteret ligger i Nairobi, Kenya.

1Dr Maja ønsket oss hjertelig velkommen. Han fortalte litt om sykehuset og vi fortalte hva hensikten med vårt besøk. Dr Maja tok oss med til «Regional Dermatology Training Center» og introduserte oss for ledelsen der. Dr Mavura og Professor Grossmann tok seg tid til å snakke med oss selv om de hadde det veldig travelt. De fortalte litt om senteret. Senteret ble etablert i 1992 med formål å jobbe med pasienter innen dermatologi, lepra og seksuelt overførte infeksjoner med tanke på forebygging, behandling og rehabilitering an hudsykdom. Brannskader er her definert inn under hudtraumer.

2Ledelsen ved dette senteret er svært interessert i et samarbeid i forhold til opplæring av sykepleiere innen brannskadebehandling. De fortalte at i april ble et nytt bygg åpnet inne på området til KCMC. Det er en brannskadeavdeling med egen operasjonsstue og oppvåkningsavdeling. Vi ble tatt med på en omvisning i det nye bygget. Brannskadeavdelingen har 25 senger, der 3-4 er intensivsenger. Avdelingen er enda ikke innredet – de mangler alt fra senger, ventilatorer, monitorer til bandasjemateriell. De mangler foreløpig også sykepleierne som skal jobbe der. De er ansatt men siden avdelingen ikke er i drift er sykepleierne satt til å jobbe på andre steder. Som så mange andre steder, er det også mangel på sykepleiere i Tanzania.

For øyeblikket ligger brannskadepasientene på den kirurgisk intensivavdelingen. Da vi var innom på besøk der hadde de 4 små pasienter, alle under 5 år. To av dem hadde blitt skadet ved at de fikk varm grøt over seg, en hadde fått frityrolje over seg og en hadde fått en flammeskade da klærne tok fyr. De hadde lagt i avdelingen fra 2 uker til to måneder.

3Avdelingssykepleieren fortalte at de har ca 100 pasienter med brannskader i løpet av et år. Barna som var innlagt nå fikk nye bandasjer to ganger pr dag. De fikk litt smertestillende under sårskiftene.

Vi fikk hilst på direktøren på sykehuset, Dr Mushi. Vi fortalte om det vi hadde tenkt i forhold til brannskadebehandling og opplæring av sykepleiere. Han var også veldig positiv til dette forslaget! Og han ønsket oss hjertelig velkommen! Han lovet å ansette / sørge for at de sykepleierne som er ansatt blir overført til brannskadeavdelingen.

4På vei til gjestehuset for å pakke tingene våre, møtte vi hun som er dean på sykepleierskolen. Hun viste oss rundt på skolen og fortalte blant annet at de holder på med planlegging av utdanning innen intensivsykepleie, operasjonssykepleie og anestesisykepleie. Hun håper å kunne starte disse utdanningene i løpet av neste år.

Konklusjonen er at det er stor interesse på KCMC å starte et samarbeid i forhold til utdanning / opplæring av brannskadesykepleiere. Vi ble veldig godt mottatt!