thumb P10139776. mars var en merkedag. Det var den offisielle åpningsdagen til den første videre-utdanningen i intensiv- og akuttsykepleie for etiopiere. Begivenheten fant sted på St. Paul Hospital som sammen med MCM (Korean hospital ) er de sykehusene denne utdanningen skal finne sted. Trauma Care Ethiopia har tatt initiativet til og jobbet intens for å få dette opp å gå, og det er gledelig at det nå er i gang.

Children’s Burn Care Foundation Ethiopia har også bidratt på sin måte med støtte til leder av programmet, intensivsykepleier Anne Kari Knutsen samt støtte til den andre faste læreren, intensivsykepleier Noodhana Kirba.

Det var en flott dag med mange prominente gjester til stede. Dr. Mesfin MD ved St. Paul Hospital, ledet det hele og det var hilsener fra Jim Phillips from Africa Oil, Ambassadør Odd Inge Kvalheim fra den norske ambassaden og historikk om prosjektet av Kjell Magne Kiplesund. Anne Kari Knutsen hadde en flott gjennomgang av undervisningen de nye kandidatene skal gjennom de neste 2 årene før de er ferdige med sin bachelor.

Den offisielle åpningen ble foretatt av Dr. Teodores, helseministeren, før vi gikk til en flott pyntet sal der det ble servert lunch for ca 100 gjester.

Interessen for dette initiativet er stort. Det var presse til stedet, og det ble vist på nasjonalt TV senere på kvelden. Det tok ikke lang tid før det kom reaksjoner på hvor fantastisk dette ble mottatt. Både tidligere pasienter og medisinsk personal ønsker dette velkommen.

De 16 kandidatene som er tatt opp, er vel kvalifiserte og det er lagt inn i planene at de skal være lærere til de kommende kursene. Der er det planlagt at det vil bli tatt opp kandidater fra hele landet i neste omgang. Det betyr at dette er noe som vil komme hele landet til gode over tid, og at kritisk syke vil kunne få hjelp der de trenger det og når de trenger det.