Forfatter: Anne Kari Knutsen
Dato: 27. Januar, 2012

Utdanningsprogrammet

Endelig ser det ut til at utdanningsprogrammet for intensiv og akuttsykepleie skal komme i gang! I slutten av forrige uke ble utdanningen offisielt annonsert og det ble åpnet for søknader. Vi hadde et siste oppklarende møte med Dr Mesfin, provost, Sr Tangute, sykepleier koordinator og registraren på St Paul her på MCM tirsdag denne uken. Med på møtet var også vi fra stiftelsene Children Burn Care Foundation og Trauma Care Ethiopia. På dette møtet bestemte vi detaljene rundt studentopptaket og opptaksprøvene. Det var et positivt møte, der også oppstartsdato for utdanningen ble bestemt! Avtalene vil bli undertegnet i løpet av neste uke!

Viktige datoer for utdanningen

Søknadsfrist 2. Februar 2012 klokken 1700.
Opptakseksamen 6. Februar 2012 klokken 0900.
Intervju 8. og 9. Februar 2012 (hele dagen).
Avgjørelse på opptak av studenter 9. Februar 2012 – ettermiddag.
Åpningssermoni 6. Mars 2012.
Oppstart av forelesninger 7. Mars 2012 klokken 0830.

Kurs: Nursing Care for the Critical Patient på MCM

I påvente av oppstart av utdanningen, fant Noo og jeg ut at vi måtte lage et kurs for sykepleierne på MCM. Det er stor mangel på kompetanse i avdelingene på hvordan en på best måte kan ivareta den kritisk syke pasienten. Operasjonssykepleierne skal overta oppvåkningen, så de hadde også et stort behov for denne typen opplæring.

Vi la opp kurset til to hele dager og tre gjennomkjøringer – altså totalt seks hele kursdager. Oppmøtet og kursevalueringer viser at dette er noe det er et stort behov for og vi er blitt bedt om å ha slike kurs flere ganger i året! Vi er ferdig med 2 av de 3 kursene og har hatt 70 sykepleiere på kurs! Dette er sykepleiere fra sengepostene, intensiv, akuttmottak og operasjonsavdelingen.

Vi har vært gjennom temaer som: monitorering av intensivpasienten, fysisk undersøkelse av pasienten, dokumentasjon og rapportering, oksygenbehandling, EKG tolkning, hygiene, HLR, teamarbeid og utvalgte sykepleierprosedyrer som er viktige for den kritiske pasienten. Det var både teori og praksis i kurset.

“It was nice and I got many knowledge from this lecture & training, and I want to try and do this in all my work. Generally I like your all lecture & training that was interesting and attractive and I developed myself. Thank You!” En av deltakerne