Forfatter: Tina Eilertsen
Kilde: Harstad Tidende

Samarbeidet mellom Høgskolen i Harstad (HiH) og brannskadesenteret i Etiopia nærmer seg realisering.

I november i fjor ble forbindelsen mellom HiH og stiftelsen Children´s Burn Care Foundation formalisert. Høgskolen signerte da for årlig pengestøtte, men samarbeidet skal i nær framtid også omfatte studenter i praksis ved brannskadesenteret i Addis Abeba.

Lokal forankring

Denne uka har stiftelsens intensivsykepleier, Anne Kari Knutsen, besøkt høgskolen for å informere seksjonslederne ved helsefagutdanningene og praksiskontoret. Fagpersonellet har fått informasjon om stiftelsens arbeid, om helse og kultur og om hvordan det er å være norsk i Etiopia. Knutsen har i mange år arbeidet med brannskader ved Haukeland sykehus, også sammen med stiftelsens lege Einar Eriksen. Hun er dermed den som vil fungere som veileder når høgskolens første studenter gjennomfører tre måneders praksis ved brannsykehuset.

Instituttleder ved helse- og sosialfagene, Marit Rustad, ser for seg et langvarig og fruktbart samarbeid.

Vi har lenge hatt ørene åpne for Etiopia, ikke minst grunnet den lokale forankringen. Da tenker jeg på brannofferet og initiativtakeren Hans-Petter Schjelderup. Harstadmann og samtidig en god ambassadør for brannsykehuset. I tillegg har vi som høgskole ambisjoner om å utvide vårt samarbeid med utenlandske institusjoner, og Afrika er et viktig og interessant kontinent, sier hun.

Kartlegging

Samarbeidet er forankret. Neste skritt er å planlegge praksisopplegget, ifølge Rustad.

I første omgang vil vi sende ut sykepleiestudenter. På sikt vil det kanskje bli aktuelt for studenter ved vernepleiestudiet og barnevernspedagogstudiet. Om vi starter til neste år eller i 2014 er usikkert. Vi vil gjøre dette ordentlig, vi skynder oss langsomt. At Anne Kari er her og informerer, hjelper oss med kartleggingen. Kvalitetssikring er nøkkelord, sier hun.

Høgskolen har mange års erfaring med utlandet. Blant annet har skolen et veletablert samarbeid med en institusjon i Kirovsk, samt et sykehus i Ghana.

Det er noe med å stimulere studentene våre til å utøve faget i en ny kultur. De som kommer tilbake fra sine praksisperioder, er gode markedsførere for skolen vår, sier Rustad.

Anne Kari Knutsen er ansvarlig for et toårig etterutdanningsprogram for operasjons- og intensivsykepleiere som starter opp i neste måned. Her er det også duket for samarbeid på sikt, i det lærere og veiledere må hentes fra Norge eller andre land.