Forfatter: Tina Eilertsen
Kilde: Harstad Tidende

Høgskolen avtaleSamarbeidsavtalen er i boks. Om ikke lenge kan sykepleierstudenter velge praksisopphold ved brannskadeklinikken i Etiopia.

Planene om et samarbeid mellom Høgskolen i Harstad (HiH) og stiftelsen Childrens Burn Care Foundation har vært diskutert ei stund. I forrige uke ble forbindelsen formalisert. Kontrakten går ut på at høgskolen støtter prosjektet med en årlig sum på 25.000 kroner. Ambisjonene er praksisperioder for sykepleierstudenter ved brannskadeklinikken i Addis Abeba.

Et slikt samarbeid må følges nøye opp, vi ønsker å gjøre dette skikkelig. For tiden har vi kontrakt med et sykehus i Ghana, derfor venter vi et par år samtidig som vi gir økonomisk støtte, forteller rektor Bodil Olsvik.

Internasjonalt engasjement

Instituttleder ved helse- og sosialfagene, Marit Rustad, ser mange muligheter i det framtidige samarbeidet.

Prosjektet er spennende, både når det gjelder forebyggende arbeid og brannskadeoperasjoner. I tillegg er Afrika et utrolig viktig og interessant land. Praksis der vil utvilsomt være givende, også for andre enn sykepleierstudentene. Jeg tenker for eksempel på rehabilitering, som er et av kjernefagene på vernepleierutdanningen, sier hun. Og legger til at helse- og sosialfagstudenter ved HiH har hatt praksisopphold i andre land i en årrekke. Blant andre på Kolahalvøya og i Tanzania.

Internasjonalt engasjement er noe vi har gode erfaringer med, dette er nettverksbygging i et globalt perspektiv. Det spesielle med dette prosjektet er at det har forankring i Harstad.

Utdanningsprogram

Hans-Petter Schjelderup er naturlig nok glad for samarbeidet.

Det betyr enormt mye å ha høgskolen i ryggen. Vi skal legge forholdene best mulig til rette for studenter som ønsker å reise nedover, både når det gjelder boforhold og undervisning, sier han.

Intensivsykepleier Anne Kari Knutsen, som jobber for stiftelsen i Addis Abeba, tar turen til HiH i januar neste år. Der skal hun fortelle studenter og fagfolk om arbeidet de gjør ved brannsykehuset. Hun er også en av de som er involvert i stiftelsens utdanningsprogram for operasjons- og intensivsykepleiere i Etiopia.

Det spesielle med dette prosjektet er at det har forankring i Harstad.