Luko, 10 år gammel jente

Brannskade av venstre hånd i 2 års alderen. Samtlige fingre var blitt krokete uten noen mulighet for å strekke fingrene ut. Hånda var fullstendig uten funksjon.

I forbindelse med operasjonen ble samtlige fingrer strekt ut og transplantert.

Ved utskrivning fikk Luko tilpasset en gips skinne.

Etter 8 uker (begynnelsen av august) kommer Luko til kontroll. Forhåpentligvis trenger ikke Luko flere operasjoner, men vil trenge fysio – og håndterapi i flere uker for å øve opp håndfunksjonen.

Man kan forvente en tilnærmet normalisert håndfunksjon etter 3 – 6 måneder.


[widgetkit id=”13″ name=”Luko”]