Kilde: Avis Romsdal
Forfatter: Øystein Bjerkeland

pageimage-gaveNæringslivslederen og Moldemannen Ole Martin Otterlei hjelper brannskadde barn i Etiopia med å få skikkelig behandling. – Dette er mye mer meningsfylt enn å forhandle om millionkontrakter, sier han.

Ole Martin Otterlei (t.v.) og Einar Eriksen gir nytt liv til brannskadde barn i Etiopia. Gjennom stiftelsen Children’s Burn Care Foundation Ethiopia samler de inn penger for å drifte en egen avdeling ved koreanske MCM i Addis Abeba.

For knappe tre år siden ble stiftelsen Children’s Burn Care Foundation Ethiopia etablert. Otterleis fremste oppgave som styreformann er å sørge for at det kommer inn penger slik at fagfolkene får gjøre sitt.

– Vi driver en avdeling for brannskadde barn ved Miangsung Christian Medical Center (MCM) i Addis Abeba. Her jobber en av Norges fremste ekspert på brannskader, Einar Eriksen, eller dr. Einar som han kalles her nede. I tillegg har vi sjukepleiere og andre fagfolk i sving her, fortelle Otterlei.

Mange skader

Det er ikke tilfeldig at arbeidet deres foregår nettopp i Etiopia. Landet er blant de absolutt fattigste, uansett hvordan du regner på det, og det offentlige helsesystemet fungerer dårlig. I tillegg er det mange barn som invalidiseres på grunn av brannskader hvert eneste år.

– Ute i landsbygdene er det vanlig at de har ildsted i jordhyttene sine. Små barn faller i dem og kvestes for livet. Det er også mange som ødelegges på grunn av eksplosjoner ved bruk av billige gassovner, forklarer Otterlei.

Manglende kompetanse

Resultatet er lemlestede barn som nærmest stues vekk. Når huden på beina smelter og limer føttene sammen, og arrvev gjør de sterkt funksjonshemmede, mister de den siste rest av verdi i Etiopia. Eneste mulighet til å overleve er å tigge eller håpe at familien har nok penger til å fø på dem. Men slik er det sjeldent.

Den manglende kompetansen innenfor brannskader i det offentlige helsesystemet er også et problem. Dersom barna skulle bli sendt til sjukehus, vil behandlingen stort sett bestå i å skifte bandasje og rense sår.

En av Norges fremste eksperter

Einar Eriksen har gjennom mange år arbeidet i brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus i Bergen, det fremste kompetansesenteret innen plastisk kirurgi i Norge.

Senere har han tatt med seg kunnskapen til Etiopia, hvor han i en femårsperiode bygget opp en brannskadeavdeling på det offentlige sykehuset Yekatit 12 Hospital i Addis Abeba, et prosjekt som var helfinansiert gjennom NORAD-midler.

Gjennom sin egen stiftelse Children’s Burn Care Foundation Ethiopia hjelper Einar Eriksen og Ole Martin Otterlei nå det statlige Yekatit 12 Hospital med øremerkede midler til behandling av brannskadde barn.

Nå gjør de det samme i MCM. Barn og unge under 15 år får eksperthjelp på brannskadeavdelingen ved MCM, og gis dermed et nytt liv med nye muligheter.

Men stiftelsen med base i Molde vil gjøre mer.

Rehabilitering

– Vi skal nå samle inn penger for å bygge opp et rehabiliteringssenter her i Addis Abeba, forteller Otterlei.

Sjukehussengene på MCM opptas nemlig av opererte barn som burde være i trening. Det betyr at de må vente med å operere flere, og de som er ferdigopererte får ikke treningen og rehabiliteringstilbudet de burde hatt.

– Dette skal vi få på plass så snart som mulig, senest i oktober. Vi ser i dag på to aktuelle lokasjoner, begge må imidlertid bygges om. Men mye av utstyret og treningsapparatene har vi allerede fått på plass.

Med hjerte for Etiopia

Både Otterlei og Eriksen bodde delvis i Etiopia under oppveksten. I voksen alder har de stadig reist tilbake til landet de har blitt en del av.

Sammen med seg i styret til stiftelsen Children’s Burn Care Foundation Ethiopia, har de Hans Petter Schjelderup og Tone Ringøen Baller. De samarbeider med det etiopiske helseminesteriet, brannskadeavdelingen ved Yekatit 12 Hospital samt MCM, som eies og drives av et stort koreansk kirkesamfunn.

De jobber også for å utdanne og lære opp etiopiske leger og sjukepleiere, hjelpe til med forebyggende arbeid samt stimulere til brannskadeomsorg i nabolandene. Alle utgifter dekkes av innsamlede midler.