Skrevet av Harstad Syd Rotary Klubb

Harstad Syd Rotary Klubb hadde 40-årsjubileum 8. Februar. Som en markering av jubileumet, arrangerte klubben i samarbeid med Høgskolen i Harstad en internasjonal fagdag med tema “Fattigdomsproblematikken i verden”. På fagdagen overleverte klubben en jubileumsgave til Childrens Burn Care Foundation som også markerer starten på et langsiktig samarbeid med organisasjonen som hjelper brannskadde i Etiopia.

rotary jubileumsgaveDa klubben diskuterte hvordan de første 40 år skulle markeres, ble det ganske snart klart at en ønsket å bidra til å komme nærmere Rotarys motto for året, “Make Dreams Real”. Klubbens lokale innsats ble derfor denne fagdagen med tema “Fattigdomsproblematikken i Verden”; en kanskje noe tung tittel, men som egentlig handler om noe så enkelt som å skape en bedre framtid for verdens barn.

Ved starten av seminaret lå Høgskolen i totalt mørke etter et omfattende strømbrudd i byen. Strømbruddet var bare en levende illustrasjon av vårt eget samfunns sårbarhet og satte et litt spesielt preg på åpningen av seminaret som ble innledet med en flott opptreden ved en gruppe Burmesiske barn.

Strømmen kom tilbake og seminaret ble avviklet med en serie interessante og tankevekkende foredrag. Svein Arne Laukli fra UDI Nord, med mangeårig erfaring fra internasjonalt hjelpearbeid, fortalte om sine opplevelser og informerte om UDI sitt arbeid. Dulo Dizdarevic, leder for IMDI Nord, opprinnelig fra Bosnia, ga tilhørerne et tankevekkende innblikk i integreringsarbeidet. Han høstet velfortjent applaus for et engasjerende og til dels fornøyelig innlegg.

Sigrid Ag, internasjonal koordinator ved Høgskolen fortalte om skolens mangfoldige internasjonale engasjement, mens presidenten i klubben, Arne Markussen, gav en kort orientering om Rotary sitt eget fond, The Rotary Foundation og de muligheter for finansiering som dette gir. Kjell Engkrog fra Røde Kors med lang fartstid fra nødhjelpsarbeid hadde et tankevekkende innlegg med bilder fra internasjonalt hjelpearbeid gjennom mange år, sist fra Zimbabwe i Januar 2009.

Til slutt hadde Hans Petter Schjelderup fra Childrens Burn Care Foundation et gripende innlegg om ulykken som rammet ham i møtet med 22.000 Volt i 2005. Han fortalte om Einar Eriksen som reddet livet hans og om hvordan de to sammen etablerte organisasjonen som skal hjelpe brannskadde i Etiopia. Hans Petter Schjelderup viste sterke bilder av brannskadde barn, men også bilder som viste at disse kan hjelpes tilbake til et verdig liv.

Arne Markussen fortalte at Hans Petter hadde et liknende foredrag på et klubbmøte for en tid tilbake og at medlemmene var sterkt preget av hans innlegg. Klubben bestemte seg raskt for å få etablert et internasjonalt prosjekt i samarbeid med Chidrens Burn Care Foundation og med finansiering fra The Rotary Foundation. Klubben satser på å samarbeide med en rotaryklubb i Etiopia og at det kan sendes søknad før sommeren. Klubben ønsker også å trekke Høgskolen inn i dette arbeidet som skal være lokalt forankret i Harstad.

Som en markering av initiativet og starten på samarbeidet, overrakte klubben en jubileumsgave, Kr. 16.000 til Childrens Burn Care Foundation. Beløpet er gitt av klubben og enkeltmedlemmer i klubben. Beløpet er ikke veldig stort, men markerer starten på et prosjektsamarbeid som vi håper skal utløse større innsats og midler etter hvert.

Harstad Syd Rotary klubb er meget fornøyd med jubileumsarrangementet.