Childrens Burn & Wound Care Foundation, CBWCF, er en norsk stiftelse, etablert 29. juli 2007.
Stiftelsen vil bli registrert i Etiopia i løpet av 1. halvår 2012.

Organisasjonsnummer: 991 870 636
Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Styre

Hans Petter Schjelderup (Styreformann), E-post, Telefon: +47 902 14 149
Einar Eriksen (Styremedlem), E-post, Telefon: +47 411 63 938 / +25 19 11 22 09 84
Tone Ringøen Baller (Styremedlem), E-post, Telefon: +47 911 91 591 / +25 19 12 61 40 32

Ansatte

Einar Eriksen, Kirurg, Addis Abeba
Negat, Sykepleier, Addis Abeba
Anne Kari Knudsen, Intensivsykepleier, Addis Abeba

Samarbeidspartnere

Ministry of Health, Addis Abeba, Etiopia
Yekatit 12 Hospital Burn Unit, Addis Abeba
Myung Christian Medical Centre, Addis Abeba