Vil du hjelpe oss å hjelpe

Brannskader blant barn er svært alminnelig i Etiopia. Sjansene for å overleve større skader er små. De som overlever mindre eller større skader, vil i stor grad utvikle ulike former for fysiske handikap grunnet sammenvoksninger fra arr vev.

Barn med handikap i Etiopia har begrenset utviklings mulighet i samfunnet.

Dr Einar Eriksen reddet livet til Harstadværingen Hans Petter Schjelderup etter en alvorlig ulykke i august 2005. Nå arbeider de sammen for at barn i Etiopia skal få hjelp til å overleve, – og leve med brannskade