Brannskader blant barn er svært alminnelig i Etiopia. Sjansene for å overleve større skader er små. De som overlever mindre eller større skader, vil i stor grad utvikle ulike former for fysiske handikap grunnet sammenvoksninger fra arr vev. Barn med handikap i Etiopia har begrenset utviklings mulighet i samfunnet.

Hjelp oss – å hjelpe dem – til å hjelpe seg selv!