IMG 3685I dag, 23. april 2012 ble det undertegnet en samarbeids avtale mellom St Paul Hospital Millenium College og Children’s Burn Care Foundation Ethiopia om et operasjons sykepleie utdannings program. Flere operasjons sykepleiere fra Etiopia, Nederland og Norge har i mer enn et år arbeidet med læreplaner og annet forberedende arbeid. Utdannings programmet går over 2 år og leder til en BSc grad. Programmet skal starte i august 2012.

Utdanning av operasjons sykepleiere eksisterer ikke i Etiopia. Dette programmet blir det første i sitt slag. 16 studenter vil bli tatt inn i programmet i løpet av de neste 2 mndr.

Utdannings programmet eies av St Paul Hospital Millennium College. Den teoretiske undervisningen skal i hovedsak foregår ved Millennium College. Den praktiske undervisningen vil foregå dels på St Paul Hospital, dels på Myungsung Christian Medical Center og muligens enda et offentlig sykehus i hovedstaden.

Fra 4. – 11. mai arrangeres en workshop for å planlegge den praktiske gjennomføringen av utdannings programmet. Høyskolen i Bergen blir representert i denne workshopen. Flere operassjons sykepleiere fra Norge samt en fra USA blir med i programmet som lærere/instruktører.

CBCF mottar økonomisk drifts støtte til utdannings programmet fra oljeselskapet Tullow Oil i London.